Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV CHANG LONG

MV CHANG LONG

BON VOYAGE

3/O PHAM DINH VU

JOIN : 12/07/2020

IMO: 9545637
Name: CHANG LONG
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: General Cargo
Status: Active
MMSI: 357007000
Call Sign: 3FXW2
Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 8979
Summer DWT: 13618 t
Length Overall x Breadth Extreme: 139.69 x 20 m
Year Built: 2010


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.