Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV BAO ANH ( KEN SAN )

MV BAO ANH ( KEN SAN )

BONVOY TO: 

AB TRƯƠNG VĂN TRỌNG 

AB NGUYỄN VĂN ĐÔNG

OLR LÊ ĐỨC TOÀN

OLR NGUYỄN NHƯ TUYẾN

JOIN : 04/02/2020

GT : 14783
Summer DWT: 24102 t
Length Overall x Breadth Extreme: 154.35 x 26 m
Year build : 1997
Home Port: PORT VILA


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.