Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV POLYWORLD

MV POLYWORLD

BONVOY TO 

ELECT LÊ VĂN LONG

JOIN : 06/02/2020

Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 33032
Summer DWT: 56641 t
Length Overall x Breadth Extreme: 189.99 x 32.26 m
Year Built: 2011


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.