Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đại lý tàu biển

Đại lý tàu biển

ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

- Dịch vụ đại lý tàu biển cho tất cả các loại tàu bao gồm cả tàu chở dầu (cả khi tàu ở trong và ngoài cảng)

- Bố trí xếp dỡ, làm hàng container, kiểm đếm, giám sát...

- Dàn xếp cứu hộ tàu gặp nạn

- Giải quyết khiếu nại

- Bố trí thay thuyền viên,dịch vụ y tế cũng như đưa thuyền viên hồi hương

- Cung ứng nhiên liệu cũng như thực phẩm...

- Sắp xếp giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tàu...


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.