Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV AMIS WISDOM VI

MV AMIS WISDOM VI

BON VOYAGE

OSD NGUYỄN TRẦN THẾ HIỂN

JOIN : 07/07/2020

IMO: 9589803
Name: AMIS WISDOM VI
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier
Status: Active
MMSI: 371897000
Call Sign: 3FVW4
Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 34795
Summer DWT: 61456 t
Length Overall x Breadth Extreme: 199.98 x 32.24 m
Year Built: 2011


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.