Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV BAO TENG

MV BAO TENG

BON VOY TO 

CAPT LE NGUYEN HUNG

ELECT VU XUAN NHAT

MESS NGUYEN VAN TUAN

JOIN 12/11/2020 AT VUNG TAU

AB NGUYEN VAN HUNG

AB DAO VAN HUY

JOIN : 05/09/2020

 

2/E BUI VAN HUNG

AB NGO SY DUONG

COOK NGUYEN VAN LAN

JOIN 13/6/2020 AT VUNG TAU

CAPT NGUYEN QUOC TRANG                              C/E PHAM QUANG HUY

C/O LE QUOC HUY                                                 2/E TRAN QUOC TRUNG

2/O NGUYEN VINH LE                                            3/E TO TRUNG HIEN

3/O DO QUOC HUY                                                 4/E LE TUAN LONG

BSN VUONG TOAN QUANG                                  FITTER NGUYEN PHU DUNG

CARPENTER LE VAN HUONG                               ELECT NGUYEN VAN HUNG

AB VU QUOC MANH                                               OLR LAI THE DAI

AB VU VIET HOAN                                                  OLR NGUYEN SI SON

AB TRAN DUC HIEP                                                OLR NGUYEN VAN TUAN

AB NGUYEN VAN LUAN                                          COOK DO VAN AN

OSD NGUYEN MANH LINH                                     MESS DINH TRONG TOAN

JOIN : 19/3/2020 AT THAILAND

 

IMO: 9156761
Name: BAO TENG
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier
Status: Active
MMSI: 374177000
Call Sign: 3EBK5
Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 14783
Summer DWT: 24086 t
Length Overall x Breadth Extreme: 154.35 x 26.03 m
Year Built: 1997

 Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.