Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV GOLDEN OCEAN

MV GOLDEN OCEAN

AB NGUYỄN QUÝ NGỌC

AB NGUYỄN VĂN XUÂN

OILER PHẠM VĂN LUÂN

OILER NGUYỄN THANH BÌNH 

JOIN :19/07/2018

IMO: 9138628

Name: RICH HONOR

MMSI: 631911330

Vessel Type: BULK CARRIER

Gross Tonnage: 16405

Summer DWT: 26045 t

Build: 1998

Flag: EQU. GUINEATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.