Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV EAST STAR

MV EAST STAR

BON VOY TO :

C/E NGUYỄN QUANG LUYỆN

JOIN : 07/08/2019

CE NGUYỄN SỸ TƯƠNG

JOIN : 1/11/2018

IMO: 9291884
Name: EAST STAR
MMSI: 667003065
Vessel Type: GENERAL CARGO
Gross Tonnage: 1996
Summer DWT: 3790 t
Build: 2003
Flag: SIERRA LEONE
Home port: FREETOWNTin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.