Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV BAO DA

MV BAO DA

BON VOY TO

C/O PHẠM VĂN CẢNH

JOIN : 16/9/2019

AB ĐẶNG VIẾT TRƯỞNG

JOIN : 26/12/2018

 

Vcc-shipping.vn 
CO-OPERATION WITH SUCCESS TOGETHER!
Bon voy to :
2/E LÊ MINH TUẤN
CO LÊ QUỐC HUY
AB ĐINH QUANG HÂN
OILER NGUYỄN TỨ HẢI
JOIN MV BAO DA AT SHANG HAI -CHINA
 18/10/2018

IMO: 9235957
MMSI: 371859000
Call Sign: 3EVG5
Flag: Panama [PA]
AIS Vessel Type: Cargo
Gross Tonnage: 17784
Deadweight: 28107 t
Length Overall x Breadth Extreme: 169m × 27.2m
Year Built: 2001
Status: ActiveTin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.