Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV ROYAL PESCADORES - CATHY OCEAN

MV ROYAL PESCADORES - CATHY OCEAN

BON VOY TO

OLR LÃ VĂN SƠN

JOIN 08/03/2019

OLR BÙI VĂN NHẤT

JOIN 20/2/2019

OLR LÊ VĂN TRÍ

OLR TRẦN QUỐC BẢO

AB NGUYỄN VĂN THÊM

JOIN 17/02/2019

 

AB TRẦN VĂN ĐỖ

JOIN : 24/10/2018

AB PHẠM CÔNG TÚ

JOIN: 11/09/2018

CO NGUYỄN ĐỨC BẮC

2E HÀ VĂN TIẾN

AB ĐẬU XUÂN HOÀNG

OIL VŨ VĂN QUYẾT

JOIN :10/05/2018

2E BÙI CÔNG ĐỨC

CO ĐÀO CHÍNH LUẬN

JOIN : 18/04/2017

OILER NGUYỄN THỐNG NHẤT 
OILER NGUYỄN NGỌC TRÌU
AB TRẦN VĂN Trần Thắng
AB NGUYỄN QUÝ NGỌC 

JOIN: 09/04/2017
 

IMO: 9151400
Name: ROYAL PESCADORES
MMSI: 351178000
Type: BULK CARRIER
Gross Tonnage: 11246
Summer DWT: 18369 t
Build: 1997
Flag: PANAMATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.