Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV HONOUR

MV HONOUR

CO NGUYỄN HỮU THỦY 

JOIN :11/04/2017I

MO: 8840858

Name: HONOUR

MMSI: 371469000

Type: AGGREGATES CARRIER

Gross Tonnage: 1924

Summer DWT: 717 t

Build: 1988

Flag: PANAMATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.