Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV JIN HAI NO 1

MV JIN HAI NO 1

BON VOY 

3/O VU DUC LINH

4/E NGUYEN XUAN SINH

ABE NGUYEN VAN THAI

JOIN : 30/10/2020 AT QUY NHON

AB NGO VAN TUAN 

AB VU MANH CUONG

OLR TA VAN HOC

JOIN : 29/07/2020 AT CHAN MAY PORT - HUE

3/O VU VAN HONG

OLR NGUYEN THANH KHUONG DUY

OLR PHAN XUAN KY PROMOTE TO FOURTH ENGINEER

JOIN : 18/5/2019

AB VŨ ĐỨC LINH 

AB PHẠM VĂN SƠN

OLR ĐÀO NAM NINH 

OLR PHAN XUÂN KÍ

JOIN :18/5/2019

4E NGUYỄN NGỌC ANH

JOIN : 16/01/2019

4E NGUYỄN NGỌC NGHĨA

JOIN : 30/09/2018

AB VŨ VĂN HỒNG

AB NGUYỄN VIỆT BÁCH

OILER NGUYỄN NHƯ TUYẾN

OILER NGUYỄN VĂN MINH

JOIN 14/06/2018

AB TRẦN TRUNG HIẾU

AB LÊ CÔNG TÂN

OILER NGUYỄN NGỌC NGHĨA

OILER LÊ HUY CÔNG

JOIN :11/07/2017

IMO: 8812758
MMSI: 372110000
Call Sign: 3FLL5
Flag: Panama [PA]
AIS Vessel Type: Cargo
Gross Tonnage: 12357
Deadweight: 15248 t
Length Overall x Breadth Extreme: 129m × 24m
Year Built: 1989
Status: Active


 Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.