Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

MV BAO YU

MV BAO YU

BON VOY

3/O TRAN VAN SON

4/E LE HONG THAI

ABD NGUYEN TRONG TRUONG

ABD NGUYEN TRONG THANH

ABE K'CẢN

ABE NGUYEN VAN THAI

JOIN : 21/11/2021 AT HOANG DIEU PORT - HAI PHONG

3/O NGUYEN VAN DONG

4/E NGUYEN VAN QUAN

ABD DAU XUAN HOANG

ABD NGUYEN THANH TU

ABE PHAM TIEN KHUONG

ABE NGUYEN VAN TOAN

IMO: 9190016
Name: BAO YU
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier
Status: Active
MMSI: 371424000
Call Sign: 3ECW7
Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 14770
Summer DWT: 24115 t
Length Overall x Breadth Extreme: 154.35 x 26 m
Year Built: 1999
Home Port: PANAMA


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.