Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

VCC-SHIPPING & KSM THĂM TRƯỜNG ĐHHH VIỆT NAM

TIẾP ĐOÀN KSM ĐẾN TỪ HÀN QUỐC

THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 8/11/2019 tại trường ĐHHH Việt Nam, đoàn công tác của KSM đã tới thăm cơ sở đào tạo và tiếp xúc với lãnh đạo nhà trường.Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.