Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

VCC-SHIPPING & KSM THĂM TRƯỜNG ĐHHH VIỆT NAM

TIẾP ĐOÀN KSM ĐẾN TỪ HÀN QUỐC

THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 8/11/2019 tại trường ĐHHH Việt Nam, đoàn công tác của KSM đã tới thăm cơ sở đào tạo và tiếp xúc với lãnh đạo nhà trường.
Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING

© 2022 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.