Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Sửa đổi chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên, hoa tiêu hàng hải.

Bổ sung chương trình huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc:

Dự thảo Thông tư mới nhằm thay thế Quyết định số 2908 ngày 28/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi sỹ quan hàng hải, tiếng Anh hàng hải.

Dự thảo Thông tư đề xuất bổ sung nhiều chương trình mới để phù hợp với những quy định mới của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), như chương trình huấn luyện cơ bản và nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu hoạt động tại các vùng cực; chương trình huấn luyện cơ bản và nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu sử dụng nhiên liệu có điểm cháy thấp; chương trình đào tạo sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành ngành điều khiển tàu biển hạng tàu từ 500 GT trở lên.

Thông tư cũng đề xuất bổ sung chương trình bổ túc một số ngành trình độ đại học như điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, kỹ thuật điện tàu biển.

Dự thảo Thông tư cũng đề xuất bổ sung nhiều chương trình huấn luyện như huấn luyện cơ bản và nâng cao thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc.

Nguyên nhân do theo quy định của Bộ luật Quốc tế về tàu cao tốc (Bộ luật HSC 2000), thuyền viên trên tàu cao tốc phải qua huấn luyện cơ bản và nâng cao.

Hiện nay, trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam đã yêu cầu bắt buộc phải có đối với thuyền viên đi trên tàu cao tốc.

Bãi bỏ chương trình bổ túc trình độ sơ cấp vì không có người học:

Đề xuất thay thế chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp bằng Chương trình đào tạo, huấn luyện thủy thủ.

sssssssaaa.jpg

Ảnh minh họa

Theo lý giải, hiện nay, các trường xây dựng chương trình đào tạo Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp theo Thông tư 42/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp. Trong đó, không xây dựng thời gian thực tập, huấn luyện 2 tháng theo quy định của Công ước STCW 78/2010. Bởi vậy, việc thay thế chương trình đào tạo là cần thiết để thống nhất chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển trình độ sơ cấp.

Ngoài ra, hiện trong định biên an toàn tối thiểu không quy định có chức danh thủy thủ trưởng, thợ máy chính.

Do vậy dự thảo Thông tư mới bãi bỏ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thủy thủ trưởng và thợ máy chính, giao cho các trường tự xây dựng chương trình và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đề xuất bãi bỏ chương trình bổ túc trình độ sơ cấp các ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển và kỹ thuật điện tàu biển do các chương trình này không còn phù hợp với thực tế và không có học sinh tham gia học.

Thay vào bằng các chương trình đào tạo, huấn luyện thợ máy và đào tạo, huấn luyện thợ kỹ thuật điện.Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.