Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

MV MERIT

MV MERIT

BON VOY 

CAPT NGO VAN THE

CO NGUYEN QUANG QUANG

2/O LE VAN CUONG

3/O BUI DANG QUAN

BOSUN NGO VAN CHUNG

CARP NGUYEN VAN NAM

AB NGUYEN DUC HAN

AB LUONG VAN SON

OLR NGUYEN VAN THIEN

OLR VU DUC TUYEN 

OSD NGUYEN XUAN DUNG

JOIN 11/09/2021 AT HON DAU - HAI PHONG

 

4/E NGUYEN VAN CAY

ELECT HOANG VAN TUAN

OLR NGUYEN VAN BINH

JOIN : 31/03/2021 AT NGHI SON PORT - THANH HOA

3/O HOANG DINH DAT

4/E NGUYEN VAN THANG

BOSUN PHAM VAN CHUONG

FITTER VU DUY CONG

ELECT CHU VAN QUYET

CARP LUONG VAN NIEM

AB DINH VAN DUC

OLR PHAM HIU THUONG

OLR NGUYEN VAN CUONG

OLR NGUYEN VAN LONG

OSD TRAN VAN LAO

OSD NGUYEN VAN HANH

OSE NGUYEN QUANG HUNG

 JOIN  19/11/2020 AT QUANG NINH

IMO: 9636345
Name: MERIT
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier
Status: Active
MMSI: 477001200
Call Sign: VRKX4
Flag: Hong Kong [HK]
Gross Tonnage: 17895
Summer DWT: 28438 t
Length Overall x Breadth Extreme: 170 x 26.6 m
Year Built: 2012
Home Port: HONG KONG


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.