Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

M/V GENCO EXPLORER ( BAO FENG )

M/V GENCO EXPLORER ( BAO FENG )

BON VOY TO

OLR NGUYỄN TIẾN QUANG

JOIN : 10/12/2019

AB ĐẶNG NGỌC KHUÊ

AB PHẠM CÔNG TÚ

OLR PHẠM THANH HẬU

OLR NGUYỄN VĂN TOÀN

JOIN : 01/11/2019

OLR HOÀNG VĂN QUYẾT

JOIN : 19/01/2019

AB VŨ ĐỨC TRUNG

AB NGUYỄN TRUNG KIÊN

AB NGUYỄN VĂN THÀNH

OLR NGUYỄN ĐỨC CẢNH

OLR BÙI LƯU ĐỦ

OLR BÙI PHÚ QUÂN

JOIN : 11/11/2018

IMO: 9199842

Name: GENCO EXPLORER

MMSI: 477082000

Vessel Type: BULK CARRIER

Gross Tonnage: 18036

Summer DWT: 29952 t

Build: 1999

Flag: HONG KONG

Home port: HONG KONG
Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.