Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

MV DEFIANT ( MONICA D)

MV DEFIANT  ( MONICA D)

BON VOY 

AB BUI DUC DUNG

OLR NGUYEN HUU QUAN

JOIN 05/11/2020 AT QUANG NINH

AB NGUYỄN PHÚ TUẤN

OLR NGUYỄN VĂN LONG

JOIN 04/08/2019

Gross Tonnage: 29885
Deadweight: 52478 t
Length Overall x Breadth Extreme: 189.99m × 32.26m
Year Built: 2001
Status: ActiveTin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING

© 2022 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.