Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

MV BAO XING (KAKUYO 5)

M/V BAO XING (KAKUYO 5)

BON VOY TO

4E BÙI XUÂN ĐỨC

JOIN : 08/05/2019

  • Vessel Type: GENERAL CARGO
  • Gross Tonnage: 2962
  • Summer DWT: 5500 t
  • Build: 2009
  • Flag: PANAMA     


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.