Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

FAROCEAN STAR

M/V

 • C/O VŨ THẾ HANH
 • JOIN 13RD/JUNE/2014
 • 高成运输有限公司

  Best Top Transportation Limited

   


  货船主要规范

  CARRIER SHIP’S MAIN PARTICULARS

   

  Name of ship                       D.W.TSUMMER):

        名:   FAROCEAN STAR         载 重 吨:   12350.40MT                    

  Nationality                        Draft Leden/Draft light   

        籍:      CAMBODAI            满载吃水/空船吃水:  8.05M/2.45M                   

  Port of Registry                   F.W.Capacity/D.C

      港:      PHNOM PENH         淡 水 容 积/日耗:  220CBM/6T                 

  Call Sign                          Main Engine:

        号:     XUBW5               主 机 型 号:      6UEC52/105D×1 SET      

  Built When                         W.E.HP

  建 造 时 间:      1993              主 机 功 率:  3883 KW × 130RPM         

  L O.A                              W.E./A.E.Consum

        长:      128.00M            /副 机 日 耗 油:  10MT/1.1MT          

  Length B.P                         Description of Bunker(M.E./A./E.)    

        宽:      21.00M             燃 油 种 类:     18O CST/MGO         

  Breadth                            Type of H.C/Quantities/Holds

        深:      10.04M             舱盖种类/舱口数/层:      风雨密/3  

  GRT                           Sailing  Area

               7529                    区:           A1+A2+A3         

  NRT                                Crew Member

        吨:       3478                     员:              20            

  Speed                            

         速:        10KN             I M O       9097032      

                    

   

   

  Hold

  Hatch Side(m)

  Grain(CBM)

  Bale(CBM)

  Hold No. 1

  17.5×12.6

  4475

  4475

  Hold No. 2

  21×12.6

  5380

  5380

  Hold No. 3

  21×12.6

  5176

  5176

  Total Capacity

  15031

  15031

   Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.