Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

MV BAO YU

MV BAO YU

BON VOY

3/O NGUYEN VAN DONG

4/E NGUYEN VAN QUAN

ABD DAU XUAN HOANG

ABD NGUYEN THANH TU

ABE PHAM TIEN KHUONG

ABE NGUYEN VAN TOAN

JOIN 21/03/2021 AT VUNG TAU

 

IMO: 9190016
Name: BAO YU
Vessel Type - Generic: Cargo
Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier
Status: Active
MMSI: 371424000
Call Sign: 3ECW7
Flag: Panama [PA]
Gross Tonnage: 14770
Summer DWT: 24115 t
Length Overall x Breadth Extreme: 154.35 x 26 m
Year Built: 1999
Home Port: PANAMATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING

© 2018 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.