Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV TONG YANG

MV TONG YANG

OILER TRẦN VĂN ĐẠT

JOIN : 07/04/2017

CE NGUYỄN QUỐC HIỆU

JOIN: 24/03/2017

IMO: 9387968
MMSI: 312165000
Call Sign: V3YQ7
Flag: Belize [BZ]
AIS Vessel Type: Cargo
Gross Tonnage: 2978
Deadweight: 5220 t
Length Overall x Breadth Extreme: 99.5m × 14m
Year Built: 2005
Status: Active


Tin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.