Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV EJ OCEAN

MV EJ OCEAN

AB HOÀNG ĐÌNH ĐẠT

AB TRẦN CÔNG THỊNH

OILER NGUYỄN THÀNH KHƯƠNG DUY

OILERLEE VĂN DŨNG

OILER NGUYỄN VĂN HOÀNG

JOIN :18/07/2018

OILER NGUYỄN PHÚ DŨNG

JOIN: 15/10/2017

OILER TRẦN VĂN VŨ

AB TRƯƠNG VĂN LONG

AB TRẦN VĂN ĐẠT

AB BÙI QUANG PHI

JOIN:18/08/2017

OILER :NGUYỄN TIẾN QUY

AB     :NGUYỄN VĂN DOANH

AB     : HOÀNG ĐÌNH DŨNG

JOIN :11/12/2016

IMO: 9144029

Name: BLUE SAND

MMSI: 371906000

Vessel Type: BULK CARRIER

Gross Tonnage: 25537

Summer DWT: 46570 t

Build: 1998

Flag: PANAMATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING

© 2018 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.