Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Đội tàu

MV EJ OCEAN

MV EJ OCEAN

BON VOY TO

AB NGUYỄN VĂN BÌNH

OLR TRẦN QUỐC BẢO

JOIN :04/09/2019

 

AB HOÀNG ĐÌNH ĐẠT

AB TRẦN CÔNG THỊNH

OILER NGUYỄN THÀNH KHƯƠNG DUY

OILERLEE VĂN DŨNG

OILER NGUYỄN VĂN HOÀNG

JOIN :18/07/2018

OILER NGUYỄN PHÚ DŨNG

JOIN: 15/10/2017

OILER TRẦN VĂN VŨ

AB TRƯƠNG VĂN LONG

AB TRẦN VĂN ĐẠT

AB BÙI QUANG PHI

JOIN:18/08/2017

OILER :NGUYỄN TIẾN QUY

AB     :NGUYỄN VĂN DOANH

AB     : HOÀNG ĐÌNH DŨNG

JOIN :11/12/2016

IMO: 9144029

Name: BLUE SAND

MMSI: 371906000

Vessel Type: BULK CARRIER

Gross Tonnage: 25537

Summer DWT: 46570 t

Build: 1998

Flag: PANAMATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.